VAPOR D'AIGUA OSMOTITZADA

Amb la neteja mitjançant vapor d'aigua osmotitzada aconseguim una neteja profunda de qualsevol superfície sense malmetre-la. El vapor a 180º també garanteix la higiene i la desinfecció del vehicle. A més, com que l'aigua està lliure de calçs i sals, el rentat del vehicle té més durabilitat. Mitjançant aquest procés es consumeixen menys de 3 litres d'iagua, per la qual cosa és un procés de neteja respectuós amb el medi ambient. 

DIFUSOR D'OZÓ

Mitjançant l'equip ozonitzador aconseguim un ambient net i sense olors, gràcies al seu gran poder germicida, ja que actua en prevenció de focus infecciosos i disminueix el risc de patir malaltíes víriques. El nostre equip està especialment dissenyat per realitzar tractaments de xoc, de manera que elimina d'una manera ràpida i eficaç: bactèries, fongs, virus i olors d'origen orgànico i inorgànic. 

PRODUCTES HIDRÒFUGS

Utilitzem productes que repel·leixen la pols, la brutícia i l'aigua per tal que la neteja del vehicle sigui més duradera i els nostres clients en gaudeixin més temps. Tots els productes que usem també són ecològics i sostenibles amb el medi ambient. Ens importa i respectem el nostre entorn.

RENTAT MANUAL

Per a nosaltres, el més importat és la qualitat del servei, és per això que realitzem tots els nostres serveis de neteja de manera manual, així controlem tots els nostres moviments i ens assegurem que el vehicle no pateix cap agressió. Som respectuosos i cuidadosos.